Úvod

Fakultná nemocnica Nitra
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť infektológov
Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre

Vás pozývajú na

15. celoslovenskú infektologickú konferenciu

14. - 15. októbra 2022 v hoteli Mikado - Nitra

 

Miesto konania:

Hotel Mikado****
Hollého 11
949 01 Nitra

Témy konferencie:

Lekárska sekcia

 • Kazuistiky
 • Vária

Sesterská sekcia

 • Kazuistiky
 • Vária

Rokovacie jazyky:

 • slovenčina, čeština, angličtina

Technika prezentácie:

 • dataprojekcia, videoprojekcia

Dôležité termíny:

 • Rezervácia ubytovania do 20.9.2022
 • Zvýhodnená platba účastníckeho poplatku do 20.9.2022
 • Prihlásenie na aktívnu účasť do 16.9.2022
 • Odoslanie abstraktu do 19.9.2022

Online registrácia TU.

Kredity

 • Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávanie a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov CME.