Abstrakty

Odoslanie abstraktu do 19.9.2022.

Lekári

Prihlášku na aktívnu účasť a abstrakty prednášok zasielajte na kontaktnú e-mailovú adresu: piesecka@fnnitra.sk.

V tvare:

názov prednášky
autori
pracovisko

Sestry

Prihlášku na aktívnu účasť a abstrakty prednášok zasielajte na kontaktnú e-mailovú adresu: polcikova@fnnitra.sk.

V tvare:

názov prednášky
autori
pracovisko


Program - Microsoft Word
Písmo - Times New Roman 12
Riadkovanie - jednoduché

Do abstraktu nevkladajte
tabuľky, grafy, obrázky.

 

*Prvý autor neuhrádza registračný poplatok.


Formulár na vkladanie abstraktu prednášky alebo posteru


Počet slov v texte abstraktu (max. 250):