Kontakt

Organizačné zabezpečenie konferencie

SKITRAVEL- PROEVENTS s.r.o.
Sídlo: 29. januára 677, 059 38 Štrba                        
Prevádzka: Szentiványho 4078, 059 85 Štrbské Pleso  
ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 4006952078 / 7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0695 2078
Swiftcode: CEKOSKBX
E-mail: slovakia@skitravel.sk, info@proevents.sk
www.proevents.sk, www.infektologia2022.sk