Odborný program

Odborný garant

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prezident SSI

Usporiadateľ

Organizačný výbor

Organizačné zabezpečenie konferencie