Organizačné informácie

Prihlásiť sa k účasti je možné prostredníctvom registračného formulára.
 

Registračný poplatok

Registračný poplatok do 23.9.2022* po 23.9.2022 na mieste
Členovia SSI 20 € 30 €
Nečlenovia SSI 30 € 40 €
Sestry 10 € 15 €
Partner konferencie / Sprievodná osoba 30 € 40 €

*Prvý autor neuhrádza registračný poplatok.

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku. Účasť je možné zrušiť v termíne do 23. 9. 2022. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.
 

Spôsob úhrady

Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť bankovým prevodom.
Súčasťou bankového prevodu musí byť meno a priezvisko účastníka (v časti Doplňujúce údaje), za ktorého je účastnícky poplatok hradený. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii. Poplatok je možné uhradiť aj na mieste podujatia.

Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do konferenčných a výstavných priestorov, konferenčný materiál a občerstvenie počas odborného programu, večerný diskusný program pri príležitosti odborného podujatia.

Bankové spojenie

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: 4006952078 / 7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0695 2078
Swiftcode: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 15102022
Poznámka pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO účastníka


Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie je zabezpečené v hoteli Mikado 4* (kapacita je limitovaná) alebo v alternatívnom hoteli.

Hotel Mikádo je už plne obsadený účastníkmi konferencie.